luni, 2 iunie 2014

BINE ATI VENITSOCIETATEA KANT DIN ROMÂNIA a luat fiinţă la 22 aprilie 1990, spre a aniversa 276 de ani de la naşterea lui Immanuel Kant. Cărturari de seamă ai culturii române s-au apropiat de filosofia kantiană, începând cu secolul al XIX-lea, pe care au introdus-o în învăţământul românesc, realizând totodată primele traduceri parţiale; secolul XX s-a remarcat prin traduceri integrale ale opusurilor kantiene, interpretări şi monografii, ca şi prin înfrăţirea specialiştilor în numele filosofiei kantiene, întrupată în crearea Societăţii Kant din România, cu filiale la Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Cluj. Scopul pe care l-a urmărit aceasta a fost întreţinerea spiritului filosofiei kantiene prin simpozioane, traduceri şi interpretări ale operei patronului spiritual. Secolul  XXI a început prin a ridica tot mai sus standardele de calitate ale înţelegerii şi interpretării kantiene, ca şi prin implicarea membrilor ei în marile evenimente internaţionale ale lumii kantiene. Ea este deschisă tinerei generaţii, ca şi specialiştilor din diferite domenii filosofice şi non-filosofice în care s-a manifestat marele gânditor, precum istoria filosofiei, etica, estetica, logica, metafizica, matematica, fizica, ştiinţele naturii, dreptul, antropologia. Simpozioanele internaţionale organizate între 1990-1994 constituie un omagiu adus acestui pol de interes filosofic, şi o manifestare de seamă a Societăţii Kant din România; un scop asemănător, educativ-cultural, îl are editarea Operelor lui Imm. Kant în limba română iniţiate în anul 1997, care va culmina cu o nouă versiune a Criticii raţiunii pure.   Sperăm ca în viitor implicarea Societăţii Kant din România să fie tot mai prezentă în cultura românească prin dezbateri şi manifestări editoriale de calitate.

                                                                            Rodica CROITORU
-1990 April, founded by Rodica Croitoru, and affiliated to the Kant-Gesellschaft and to the North American Kant Society, as a scientific society, with the aim of promoting studies, translations and conferences on Kant’s works. Departments in Bucharest, Timişoara, Iaşi, Cluj.
- 1990 November 17-18, the First Symposium, in collaboration with the University of Timişoara: 200 Years from the Appearance of Kant’s Kritik der Urteilskraft. Volume of contributions: Bicentenarul Criticii facultatii de judecare. Studii. Ed. Viorel Coltescu, Timşoara, Tipografia Universitatii, 1990.
-1991 September 24-26, the Second International Symposium: Kant and the Transcendental Problem, Bucharest. Volume of contributions, ed. by Rodica Croitoru, Faculty of Philosophy, 1991.
-1992 September 18-20, the Third International Symposium: Critic and Doctrinal in Kant, in collaboration with the Univeristy of Ia
şi. Volume of contributions, ed. by Rodica Croitoru, Bucharest, Faculty of Philosophy,1992.
-1993 September 25-27, the Fourth International Symposium: Religion and Philosophy (2oo Years from the Appearance of Kant’s Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, in collaboration with the Orthodox Faculty of Theology of the University of Bucharest. Volume of contributions, ed.by Rodica Croitoru, in: Revue Roumaine de Philosophie, 38, nos. 1-2, 1994.
-September 19-21, the Fifth International Symposium: The Critical Philosophy and the Function of Cognition,  Bucharest. Volume of contributions ed.by Rodica Croitoru, Bucharest, Diogene, 1995.
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.